Skóli friðar / School Of Peace

Sólarmusterið

Einkatímar

/Einkatímar
Einkatímar 2020-02-28T22:48:55+00:00

Einkatímar – Private lessons

Hér er hægt að sjá hvað hægt er að velja um.
Here you can see what you can choose from.
Her kan du sjå kva du kan velgje imellom.

Soul Body Fusion® – Tenging við sálarstjörnuna

Sálin þín er tenging þín við auðlegð og styrk sálarstjörnu þinnar. Þegar líkami þinn og sál eru í ósamræmi þá átt þú í erfiðleikum með að verða sú guðlega mannvera sem þér er ætlað að vera. 

Your soul is your connection to the richness and power of Universal Source. When body and soul are misaligned you can’t be the divine human you are meant to be.

http://www.soulbodyfusion.com 

Töfrastund með Sólarljósinu

Tónheilun, kakó og spilalestur 1.5 klst verð: 5.555,-

Drukkið Helgað kakó sem opnar hjartastöðina og slakar á líkamanum.

Tónar ýmissa hljóðfæra styðja okkur í að losa og sleppa og opna fyrir flæði í líkamanum.

Spilin eru síðan til þess að gefa þér ráð eða gleggri mynd af stöðu þinni.

Magical time with Sunlight

1,5 hour and price: 5.555,- isk

We will drink sacred cacao wich open your heart chakra and relex your body.

Sound from different instruments will hepp us to let go and open up for flow in your body.

Reading with oracle cards or runes.

Lestur í spil

Heilun og ráðgjöf með spilum.
Tími 1.klst.
Verð: 5000,- ISK

Notaðar eru mismunandi gerðir af spilastokkum og mismunandi mörg spil eftir hverri lögn (kemur í ljós þegar þús sest fyrir framan mig, hef 20 spilastokka að velja um).
Síðan er farið yfir það sem spilin telja að áhersla sé lögð á í það skiptið. 

Reading

Healing with the cards
Time: 1 hour
Price: 5000,- ISK

I use different desk of cards (have 20 to choose from) and it is different how many card or deck. I use for each time (we will know when you sit in front of me) Then we look at what the card have to say to you.  

Himnesk fótasæla

1,5 – 2 klst
Er djúptengslameðferð á iljar/fætur þar sem unnið er með flæði og orku. Notaðar eru ilmkjarnaolíur frá Young Living. Meðferðin gefur djúpa slökun og líkaminn losar um spennu um leið og hann slakar á.

Deep touch Therapy

1,5 – 2 hours
Are deep touch treatment used on feet, where we work with flow and energy. We use essentiale oils under the feet and it give deep relaxing and soothing effect on the body. The body release tension and relax. 

Regndropameðferð

1 – 1,5 klst

Flestir geta verið sammála um það að nudd getur verið róandi, afslappandi og ánægjuleg upplifun. Í regndropameðferðinni þá sameinum við ilmkjarnaolíur og nuddtækni til þess að fá meiri ávinning á þessa ánægjulegu upplifun. 

Regndropameðferð er ein af öruggustu meðferðum í boði fyrir heilbrigði hryggsins, þegar ekki er um aðgerð að ræða. Það er einnig ómetanleg aðferð til að stuðla að heilun innan frá með því að beita ilmkjarnaoliunum staðbundið.

Raindrop Technique

1 – 2,5 hour

Most people would agree that massage is soothing, relaxing and pleasurable. In Raindrop technique we combines essentila oils with special massage technique to add greater therapeutic benefits to a pleasurable massage.

Raindrop Technique is one of the safest, noninvasive regimens available for spinal health. It is also an invaluable method to promote healing from within using topically applied essential oils.